Why Choose Us

What We Do

Who We Work For

See Our Work

About Us

Press & Awards

Contact Us

OPSEG NAŠEG RADA

Element Grupa obezbeđuje kompletnu arhitekturu, planiranje prostora, unutrašnji dizajn i izgradnju, kao i usluge upravljanja relokacijom, proširivanjem i renoviranjem prostora.

Usluge uključuju:

  • Analizu
  • Planiranje zakupa
  • Studije izvodljivosti
  • Izradu koncepta
  • Izradu detalja dizajna
  • Koordinaciju rada konsultanata
  • Nadgledanje radova i završni prijem radova, uključujući i koordiniranje useljenja klijenta
Next